Καταστατικό

Διαβάστε εδώ το καταστικό του συλλόγου μας:

 

Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ


Η επωνυμία του Επιστημονικού Σωματείου είναι «Ινστιτούτο Βιολογίας & Ιατρικής του Στρες» και διακριτικό τίτλο «ΙΒΙΣ» και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, στην αγγλική γλώσσα, «Institute of Stress Biology & Medicine» (ISΒΜ) με έδρα την Αθήνα και ειδικότερα το επί της οδού Μαιάνδρου, αριθ. 23, γραφείο. Το Επιστημονικό Σωματείο θα έχει δική του σφραγίδα με τις λέξεις «Ινστιτούτο Βιολογίας & Ιατρικής του Στρες» η οποία θα τίθεται σε όλα τα έγγραφά του. Με απόφαση των μελών του σωματείου μπορούν να ανοιχθούν παραρτήματα εντός των άλλων νομών και διαμερισμάτων της Ελλάδας καθώς και σε άλλες χώρες της αλλοδαπής.