Σκοπός Εταιρείας

Σκοπός & στόχοι «Ινστιτούτου Βιολογίας & Ιατρικής του Στρες» (ΙΒΙΣ)

Ο σκοπός του σωματείου είναι επιστημονικός και αναπτυξιακός , δηλαδή να αποτελέσει επιστημονικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό και κοινωνικό έργο και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικός.

Οι κύριοι στόχοι είναι:

  • Η προαγωγή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης που αφορά στους βιολογικούς μεσολαβητές / ορμόνες που σχετίζονται με το στρες και τις αλληλεπιδράσεις τους με τον εγκέφαλο, το σώμα και τη συμπεριφορά καθώς και οι κλινικές τους εφαρμογές.
  • Η προαγωγή της βασικής και κλινικής έρευνας στην ψυχονευροβιολογία, νευροψυχολογία, νευροενδοκρινολογία, ψυχοφυσιολογία, ψυχοφαρμακολογία και βιολογία του στρες. Η υποστήριξη συνεργατικών ερευνητικών προγραμμάτων.
  • Η προαγωγή διεπιστημονικών και διεθνών αλληλεπιδράσεων και συνεργασιών ανάμεσα σε βασικούς και κλινικούς ερευνητές που ερευνούν το στρες.
  • Η παροχή κλινικών υπηρεσιών και προγραμμάτων παρέμβασης που σχετίζονται με τη διαχείριση του στρες.
  • Η συνεργασία και επικοινωνία επιστημόνων από διαφορετικά πεδία που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον τη μελέτη του στρες (όπως νευροεπιστήμονες, νευρολόγοι, ψυχίατροι, ενδοκρινολόγοι, παιδοψυχίατροι, αναπτυξιολόγοι, ψυχολόγοι, γενετιστές, βιολόγοι και άλλοι).
  • Η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα πρόληψης και παρεμβάσεων που σχετίζονται με τις επιδράσεις και τη διαχείριση του στρες.
  • Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση της επιστημονικής κοινότητας στην ταχύτατα εξελισσόμενη επιστημονική γνώση στο πεδίο της έρευνας του στρες.